Salaris belangrijk criterium werkzoekende juristen

Wil je een vacature door ons laten invullen? Neem vrijblijvend contact op. We horen graag meer over de specifieke wensen en denken met je mee.

Mail ons: w.gentenaar@tplegal.nl

Anno 2024 blijft de juridisch professional in trek. Het aantal banen In de huidige kandidatenmarkt overstijgt het aantal geïnteresseerde kandidaten ruimschoots. Dat stelt HR-professionals voor hoofdbrekens, want het blijkt een grote uitdaging om openstaande vacatures te vullen. De macht ligt bij de kandidaat!

Deze ontwikkeling maakt een doordacht wervings- en selectieproces belangrijker dan ooit tevoren. Een eerste vereiste hiervoor is het daadwerkelijk ‘kennen’ van de doelgroep. Want wat zoekt de juridisch professional van nu eigenlijk in een baan? We lichten alvast een tipje van de sluier op: de hoogte van het salaris blijkt wel degelijk een belangrijk selectiecriterium.

Moeite met het invullen van juridische vacatures

De afgelopen jaren is er in de juridische sector inmiddels ook sprake van wervingsproblematiek. Maar liefst 17% van de organisaties heeft moeite om juridische vacatures op adequate wijze in te vullen. 80% van de keren gaat het dan om vacatures op WO-niveau, de overige 20% van de functies is op HBO-niveau. Met name in het openbaar bestuur en de kennisintensieve dienstverlening kampen HR-medewerkers met een gapend gat tussen vraag en aanbod.

Toch liggen er ook in deze kandidatenmarkt wel degelijk kansen. Dat komt onder meer doordat nog altijd zo’n 16% van de juridische werknemers op zoek is naar een nieuwe functie. De belangrijkste motieven in volgorde van prioriteit:

  • Meer willen verdienen
  • Betere sfeer en collegialiteit
  • Meer mogelijkheden voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling
  • Betere secundaire arbeidsvoorwaarden
  • Meer mogelijkheden op promotie en uitdagende projecten
  • Betere klik met leidinggevende
  • Flexibeler werktijden

Juridisch professional stelt eisen aan sfeer en salaris

Wat opvalt aan de genoemde motieven van zoekende kandidaten, is dat salaris en sfeer meer dan in het verleden doorslaggevende factoren zijn. Maar liefst 71% van de juridisch professionals noemt sfeer een belangrijk criterium in de zoektocht naar een nieuwe werkgever. 27% betitelt een collegiale sfeer als ‘enigszins’ belangrijk en slechts 2% hecht aan dit aspect helemaal geen waarde.

Ook een marktconform salaris is een nadrukkelijk streven bij het vinden van een nieuwe job. Daar waar er op dit vlak van oudsher nog wel eens sprake is van valse bescheidenheid – geld maakt volgens het welbekende spreekwoord immers niet gelukkig – vindt maar liefst 98% van de huidige generatie kandidaten de hoogte van het salaris in mindere of meerdere mate belangrijk.

Samen met een goede werksfeer is salariëring voor kandidaten dan ook de meest zwaarwegende factor in de zoektocht naar een nieuwe functie. Dat mag best eens gezegd worden, al is het alleen maar als tegenwicht aan de maatschappelijk verantwoorde en sociaal wenselijke motieven die in de huidige kandidatenmarkt even weinig origineel als gebruikelijk zijn.

Different Sizes For Different People

Is een droomkandidaat eenmaal succesvol geworven, dan is de missie van de HR-medewerker nog lang niet voltooid. Langzaam dringt het besef door dat werving en behoud van juridisch personeel onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Een keuze voor de juiste medewerker vergroot namelijk de kans dat deze tot in lengte van jaren bij de organisatie blijft.

In dit kader besteden organisaties steeds meer aandacht aan de Employee Experience: de complete medewerkers-ervaring vanaf het eerste contactmoment tot aan een eventueel vertrek. HR-afdelingen voeren drastische hervormingen door en verschuiven de aandacht van het administratieve proces naar de medewerker als individu. One Size Fits All-beleid maakt plaats voor een Different Sizes For Different People-strategie. Doel: betere binding met het nieuwe talent en beter behoud van het huidige personeel. Positieve bijvangst zijn een toename van werkplezier en productiviteit.

Hoe vind ik de juiste juridisch professional?

Helder is dat alles begint bij de werving en selectie van de juiste juridisch professional. Dat die anno 2019 niet schuwt om een goed salaris te vragen, mag een organisatie allerminst afschrikken. Het vinden van de juiste medewerker bespaart immers veel kosten (bijvoorbeeld op het gebied van opleiding en inwerktijd) en verdient zichzelf ook op andere vlakken ruimschoots terug.

Het vinden van die ene ideale medewerker blijkt voor HR-professionals in de huidige markt echter een nagenoeg onmogelijke opgave. Gelukkig kunnen zij terugvallen op een ervaren intermediair als T&P Legal. Wij onderhouden nauwe relaties met een groot aantal werkzoekende juridisch professionals (zowel actief als latent zoekend), waarvan wij het profiel direct en persoonlijk bij een geïnteresseerde partij onder de aandacht kunnen brengen.

Dankzij ons brede netwerk en jarenlange ervaring zijn wij in staat de match te creëren waar de organisatie al zo lang naar op zoek is. Dit maakt het werven van de juiste kandidaat niet alleen een stuk makkelijker, maar vergroot ook de kans dat deze langer voor de organisatie behouden blijft.

Kun jij ook hulp gebruiken bij het invullen van jouw legal vacatures? Neem dan gerust contact op via 06 – 12 97 68 93 of mail naar w.gentenaar@tplegal.nl.

Geïnteresseerd?

Willem Gentenaar
Adviseur / Partner
0612976893 w.gentenaar@tplegal.nl