De zoektocht naar de juridisch professional

Wil je een vacature door ons laten invullen? Neem vrijblijvend contact op. We horen graag meer over de specifieke wensen en denken met je mee.

Mail ons: w.gentenaar@tplegal.nl

De zoektocht naar de juridisch professional

De markt voor advocaten en bedrijfsjuristen is een kandidatenmarkt geworden. Was het aanbod tot enkele jaren geleden nog groter dan het aantal vacatures, thans moeten we constateren dat de advocaat-medewerker en ook de ervaren legal counsel bijzonder lastig te vinden zijn.

Uiteraard is deze ontwikkeling mede een gevolg van de gestegen en brede vraag naar juridische kennis en ervaring, maar er is meer aan de hand: de wensen en ambities van de juridisch professional zijn sterk veranderd.

Heilige graal

Allereerst zijn daar de talentvolle advocaten, die behoeven niet meer zo nodig partner te worden. De wens tot meer vrijheid en een gezonde work-life balance komt daarvoor in de plaats. En dat vormt een sterke concurrentie voor het partnership, toch wel de oude ‘heilige graal’. Maar ook de meer ervaren advocaat oriënteert zich sneller op een omgeving met minder urendruk, meer flexibiliteit en meer ruimte voor innovatie.

Als gevolg hiervan zien we o.a. een sterke toename aan zelfstandige ondernemers in de advocatuur. Dat zijn veelal dertigers en begin veertigers, veelal boutique kantoren, die zich naast hun eigen praktijk beschikbaar stellen voor interim opdrachten.

Legal Business-partner

In het bedrijfsleven zien we een vergelijkbare ontwikkeling. De moderne bedrijfsjurist wil niet langer de staffunctionaris of ‘huisarts’ zijn, maar wil meedenken en -bewegen met de organisatie. Het zijn meer pro-actieve personen geworden, beschikkend over lerend en aanpassend vermogen, die snel kunnen schakelen en beslissingen durven nemen. En daarmee als Legal Business-partner toegevoegde waarde leveren aan de opdrachtgever of organisatie.

Van hunten naar verleiden

Wie op zoek is naar een ervaren juridisch professional, zal dus zijn wervings- en selectieproces goed moeten inrichten.

De wensen en ambities van de juridisch professional staan bij een (vervolg)stap centraal. De potentiële opdrachtgever dient derhalve wat te bieden te hebben, inhoudelijk maar ook binnen de arbeidsvoorwaarden. Inhoudelijk door onder andere in te spelen op de technologisch ontwikkelingen en mogelijkheden en door legal te (gaan) zien als business-partner. Aanvullend daarop moet de potentiële opdrachtgever bereid zijn maatwerk te leveren op het gebied van persoonlijke ambities en arbeidsvoorwaarden.

De doelgroep écht kennen

Wil je op het moment van een vacature adequaat kunnen schakelen, kansrijk willen zijn, dan zal je inzicht moeten hebben in de kandidatenmarkt. Dat betekent dat je moet begrijpen waar en hoe je de geschikte kandidaten kunt vinden. Daarnaast is het belangrijk dat je jezelf als organisatie weet te onderscheiden.

Realiseer je ook dat de kandidaat verwachtingen heeft ten aanzien van het sollicitatieproces: de snelheid van handelen gedurende het gehele proces, de juiste communicatie, een volledige context, perspectief en een transparant, persoonlijk aanbod zijn van essentieel belang. Voor veel organisaties is het echter niet zo eenvoudig om hieraan te voldoen.

Concrete en oriënterende gesprekken

Het spreekt voor zich dat wij gedurende het jaar veel kandidaten spreken. Dat doen wij vaak concreet voor een bepaalde positie, maar nog vaker zijn dit oriënterende gesprekken. Daarbij brengen wij de (intrinsieke) motivatie, persoonlijke drijfveren en potentie van de kandidaat goed in kaart. De wens voor een mooie vervolgstap blijkt vaak ingegeven door de cultuur zoals ervaren tijdens de advocaat-stagiaire periode, of het perspectief na 6-8 jaar in de advocatuur dan wel 4 jaar als bedrijfsjurist bij hetzelfde bedrijf gewerkt te hebben.

Maar de wensen kunnen ook van meer persoonlijke aard zijn. Zo wil een kandidaat de komende jaren niet 40 uur, maar 32 uur werken omdat hij zijn kind graag wil zien opgroeien. Een andere reden kan bijvoorbeeld zijn dat de kandidaat wil verhuizen naar een andere regio.

Latent zoekende kandidaten

Uit onderzoek blijkt dat zich op de kandidatenmarkt gemiddeld bijna 4 keer zoveel latent als actief zoekenden bevinden. Dit geeft genoeg redenen om een relatie met potentiële kandidaten op te bouwen, óók wanneer ze (nog) niet op zoek zijn naar een nieuwe baan.

Door het continu onderhouden van contacten met een groot aantal latent zoekende, kunnen wij bij een W&S-opdracht het profiel direct en persoonlijk bij geïnteresseerde kandidaten onder de aandacht brengen. Daardoor zijn wij niet afhankelijk van reacties op een advertentie in de huidige tsunami van vacatures. En kunnen wij een meerwaarde bieden. Met als resultaat dat we ook de kandidaat vinden die waarschijnlijk niet op de vacature had gereageerd.

Wij ondersteunen organisaties met plezier bij hun zoektocht naar de gewenste legal professional. Wanneer jij hulp kan gebruiken bij het invullen van jouw legal vacatures, mag je mij gerust bellen of mailen:

Willem Gentenaar
Partner T&P Legal
06 – 12 97 68 93

w.gentenaar@tplegal.nl

Geïnteresseerd?

Willem Gentenaar
Adviseur / Partner
0612976893 w.gentenaar@tplegal.nl