Interim Projectleider Omgekeerde Mandaatregeling

Wij hebben een interessante opdracht voor een ervaren Projectleider bij een groene gemeente (ca. 20.000 inwoners) in Zuid Holland voor het opstellen en implementeren van een omgekeerde mandaatregeling in de gemeentelijke organisatie.

Profiel:

 • Uitstekende kennis op het gebied van mandaat, delegatie en attributie;
 • Ervaring met het opstellen van bestuursbesluiten en adviesstukken;
 • Kennis van de organisatiestructuur van een gemeente is een must;
 • Ervaren in het voeren van overleggen en het geven van advies;
 • Kan goed zelfstandig uit de voeten, maar is ook goed in zaken afstemmen met het juridisch team.

Omschrijving project

In de gemeente worden besluiten genomen op verschillende niveaus. Binnen de gemeente ligt de bevoegdheid om besluiten te nemen bij de burgemeester, gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college). In de praktijk is het omwille van de efficiëntie wenselijk dat bepaalde besluiten ook op lager niveau kunnen worden genomen. Dit wordt geregeld door het verlenen van mandaat.

Op dit moment werken we binnen de gemeente met het Mandaatstatuut 2015 en het bijbehorende mandaatoverzicht en de regeling Productverantwoordelijken (waarin bepaalde (financiële) voorwaarden en restricties zijn opgenomen ten aanzien van het gebruiken van een verleend mandaat). In het mandaatoverzicht staan alle bevoegdheden die zijn, van wie het mandaat afkomstig is en aan wie het mandaat is gegeven.

In verband met een organisatieontwikkeling is de afdelingsstructuur gewijzigd, waardoor het noodzakelijk is om dit te herzien. Hierbij is de wens geformuleerd om een zogenaamd omgekeerd mandaat in te voeren. Deze werkwijze heeft als uitgangspunt dat alle bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie zijn gemandateerd, tenzij de bevoegdheid expliciet wordt voorbehouden aan een ander bestuurlijk of leidinggevend niveau. Dit heeft tot gevolg dat alleen besluiten die op een hoger niveau moeten blijven, in het omgekeerde mandaatbesluit worden benoemd.

Start medio februari. Duur van de opdracht bedraagt 3 maanden, waarbij de kans bestaat op een verlenging in de nazorgfase. Fulltime (32-40 uur).

Interesse? Ik ontvang graag je CV en een tariefindicatie: w.gentenaar@tplegal.nl


Interim Legal Counsel

Hands-on   I   IT-contracten   I   Privacy & Compliance

 

Wij hebben een mooie opdracht voor een pro-actieve Interim Legal Counsel. Zelfstandige rol binnen een snelgroeiend bedrijf (cleantech, automotive) en binnen een team dat de gehele organisatie en diverse projecten ondersteunt. Primaire focus op IT-contracten, daarnaast Privacy & Compliance. Kennis van service-contracten (SaaS) is een pré.

Kernwoorden: hands-on, pragmatisch, ziet problemen en weet prioriteiten te stellen. Uitstekende beheersing van het Engels.

Duur: initieel 3-6 maanden, maar de ervaring leert dat een kans op verlenging reëel is. Fulltime, vooralsnog volledig werken op afstand maar kantoren in A’dam en R’dam. Start begin januari.

Interesse? Ik ontvang graag je CV en een (scherpe) tariefindicatie: w.gentenaar@tplegal.nl


Ervaren Advocaat Bouwrecht

Als ervaren advocaat weet jij dat het bouwrecht meer om mensen dan om stenen draait. De UAV en de UAV-GC, burenrecht, PPS-projecten, kabel- en leidingschades: het is materie die voor jou geen geheimen kent. Vanuit jouw juridische basis leg jij een stevig fundament onder complexe zaken. Je bewijst jouw meerwaarde als sparringpartner door goed te luisteren, proactief te adviseren en waar nodig te procederen.

Wie ben jij?

Naast een vakinhoudelijke gedrevenheid herkennen wij jou aan jouw goede contactuele vaardigheden. Met jouw jarenlange kennis en ervaring als advocaat ben jij in staat om de verschillende belangen in kaart te brengen en heb je een adequate aanpak ontwikkeld. Je beschikt over brede dossierkennis van het bouwrecht en bent bekend met het procederen bij de Raad van Arbitrage voor de bouw. Als professional leg je de juridische lat hoog, zonder de menselijke verhoudingen uit het oog te verliezen.

Het kantoor

Betreft een middelgroot kantoor in het Groene Hart. Een informele no-nonsense organisatie, waar hard werken samengaat met collegialiteit. Juridisch hoogwaardige dienstverlening aan ondernemingen, overheden, onderwijs- en zorginstellingen en particulieren door het hele land en zelfs daarbuiten. Professionaliteit is een eerste vereiste, maar meteen daarna komen betrokkenheid, aandacht voor de cliënt en voor elkaar.

Wat kun je verwachten?

 • een gevarieerde, loyale klantenkring waarvoor je medeverantwoordelijk bent;
 • een passend salaris (afhankelijk van onder meer je werkervaring);
 • een vaste onkostenvergoeding en een reiskostenvergoeding;
 • een pensioenregeling;
 • goede work-life balance.

Kennismaken?

We organiseren graag een (digitale) afspraak. Neem even contact op met Willem Gentenaar, Partner T&P Legal via 06 – 12 97 68 93 of  w.gentenaar@tpgal.nl

Je reactie wordt vanzelfsprekend in vertrouwen behandeld.

 

 


Interim Jurist Arbeidsrecht

Interessante opdracht voor een medior Interim Jurist Arbeidsrecht.

De nieuwe “1 ½ meter samenleving” vergt bij onze opdrachtgever de nodige creativiteit in het vinden van nieuwe oplossingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en – verhoudingen en organisatie-inrichting.

Je gaat in deze rol de directie en management ondersteunen op zeer uiteenlopende thema’s binnen het arbeids-juridische speelveld. Je bent sparring-partner van de senior arbeidsjurist, met name voor de juridische ondersteuning van de (voorbereiding van de) uitvoering van de herstructurering.

Profiel:

 • Aantoonbare ervaring in vergelijkbare ondersteunende rollen, waarbij je naast een puur juridische insteek je toegevoegde waarde vanuit een breder bedrijfsperspectief hebt laten zien.
 • Ervaring met herstructurering (Sociaal plan, VSO’s), bij voorkeur binnen een personeel intensieve (middel) grote corporate werkomgeving.
 • Overtuigingskracht, daadkracht, hands-on. 

Start medio oktober, duur initieel tot 1 april 2021; inzet 32 uur per week, locatie Hoofddorp.
Tarief € 75,00 – € 90,00 per uur.

Interesse? Ik zie je CV met een tariefindicatie met belangstelling tegemoet: w.gentenaar@tplegal.nl


Interim Advocaat Bouwrecht

Wij hebben wij een leuke opdracht bij een consumentenorganisatie. Als Interim Advocaat Bouwrecht adviseer je leden over uiteenlopende kwesties die te maken hebben met de eigen woning en sta je hen bij in geschillen. Kwaliteit, service en strijdbaarheid zijn hierbij de sleutelwoorden.

Profiel: pragmatisch, inlevingsvermogen, deskundig, klantgericht.

Duur van de opdracht initieel 3 maanden met kans op verlenging, 24-40 uur, regio Utrecht. Start asap.

Interesse? Ik ontvang graag je CV en een tariefindicatie: w.gentenaar@tplegal.nl


Interim Legal Account Manager

We hebben een leuke, zelfstandige opdracht voor een pro-actieve Legal Account Manager binnen de trust. Werkzaamheden zullen bestaan uit:

 • het beheren van een portfolio van cliëntvennootschappen (multinationals, internationale- en beursgenoteerde entiteiten);
 • het opzetten en beheren van vennootschapsstructuren in samenwerking met notarissen, advocaten, fiscalisten en banken, en het onderhouden van contacten met (internationale) cliënten en hun adviseurs;
 • verlenen van juridische diensten aan cliëntvennootschappen, zoals het beoordelen, opstellen en onderhouden van juridische stukken, waaronder contracten en volmachten, het opstellen, begeleiden en verwerken van aandeelhoudersbesluiten, mandaten en bestuurdersbesluiten, het bijwonen van aandeelhouders- en directievergaderingen, het vaststellen en deponeren van jaarrekeningen, etc.;
 • verzamelen van informatie en documentatie en het opmaken, bijhouden en beoordelen van cliënt acceptatie dossiers;
 • signaleren van bestuurdersaansprakelijkheden.

Betreft een zelfstandige rol binnen een klein, professioneel team. Kernwoorden: ervaring binnen de trust, hands-on, pragmatisch, ziet knelpunten en weet prioriteuten te stellen. Uitstekende beheersing van het Engels.

Duur minimaal 3 maanden, met grote kans op verlenging. Bij voorkeur 24 uur, regio A’dam. Start januari 2020.

Interesse?

Ik ontvang graag je aangepaste CV en een tariefindicatie voor deze: w.gentenaar@tplegal.nl


Interim Legal Operations Manager

Wij hebben een zeer interessante opdracht binnen het speelveld van Legal Operations.

Betreft een internationale, toonaangevende onderneming, regio A’dam. Duur 3-6 maanden, 24-32 uur per week. Grote kans op rol binnen implementatie.

In de kern luidt de opdracht:

 • Identificeer, analyseer en bepaal de behoefte en haalbaarheid van een permanente Legal Operations positie;
 • Onderzoek daarnaast de gewenste reikwijdte van deze positie bij juridische aangelegenheden binnen de EMEA Legal Group in termen van taken & verantwoordelijkheden, FTE%, anciënniteit, enz. En vertaal dit in een voorstel aan het Legal Management Team;
 • Ondersteun en werk parallel samen met het Legal Sharepoint – team bij de uitrol en implementatie van het Legal Resource Center naar de locaties en de verder optimalisatie van het LRC.

Het profiel van deze Interim Legal Operations Professional:

 • Pro actieve ‘can do’ attitude;
 • Organisatiesensitief gecombineerd met uitstekende communicatieve vaardigheden op verschillende niveaus, weet mensen mee te krijgen;
 • Analytisch sterk, het vermogen juridische en commerciële risico’s te identificeren en op dat terrein aanbevelingen te doen;
 • Ervaring met projectmanagement (budgetten) binnen een internationale omgeving en het opstellen van business cases en ROI-analyses;
 • Aantoonbare kennis en ervaring met het ontwikkelen, implementeren en verbeteren van processen;
 • In staat om prioriteiten te stellen, efficiënt te werken en toont flexibiliteit als workloads fluctueren;
 • 5-8 jaar relevante werkervaring in een rol binnen Legal Operations;
 • Uitstekende kennis van het werk van interne juridische adviseurs in een internationale zakelijke omgeving;
 • Voertaal is Engels, kennis van een 2e Europese taal (Frans, Duits, Spaans) is een pré.

Voldoende bagage om deze prachtige maar complexe opdracht aan te kunnen?

Ik ontvang graag je CV (Engels) en een tariefindicatie: w.gentenaar@tplegal.nl


Interim Legal Counsel

Wij hebben een leuke opdracht voor een Interim Legal Counsel (16-24 uur) voor een periode van 3-4 maanden. Internationale toonaangevende organisatie, regio A’dam. Start medio september, bij voorkeur 24 uur.

Nadruk ligt op contracten en brede juridische ondersteuning aan de business. Ervaring met distribution agreements, logistics en professional services is een pré.

Uitstekende beheersing van de Engelse taal is vereist. Tarief max. € 80,00

Interesse?

Ik ontvang graag je CV (Engels): w.gentenaar@tplegal.nl


Interim Jurist

We hebben een leuke opdracht voor een zelfstandige Interim Jurist, die zich o.a. bezig gaat houden met het opstellen en beoordelen van uiteenlopende overeenkomsten en pachtzaken. Tevens onderhoud je intensief contact met diverse partijen en ondersteun je hen in het kader van bezwaar- en beroepsprocedures, tot en met de Raad van State.

Specifieke kennis en ervaring op enkele van de volgende gebieden:

 • bestuursrecht;
 • ruimtelijke ordening;
 • milieu(wetgeving);
 • handhaving;
 • betalingsrechten;
 • legeszaken;
 • fosfaatrechten;
 • agrarisch vastgoed;
 • bezwaar- en beroepsprocedures;
 • pacht.

Kernwoorden: hands-on, pragmatisch, organisatiesensitief en flexibel; affiniteit met / interesse in de agrarische sector.

Start uiterlijk begin september t/m april 2020. Fulltime (32-40 uur), regio Den Bosch.

Interesse? Ik ontvang graag je CV en een tariefindicatie: w.gentenaar@tplegal.nl


Interim Legal Counsel

Mooie opdracht voor een pro-actieve Interim Legal Counsel. Combinatie van corporate en innovatieve projecten. Internationale holding. Duur: 6 maanden.

Je zult in nauwe samenwerking met de juridische teamleden van het bedrijf en de juridische, fiscale, financiële en treasury-collega’s over de hele wereld werken aan de ontwikkeling en beveiliging van internationaal aanvaarde governance standaarden door deel te nemen aan grensoverschrijdende wereldwijde transacties en projecten.

Aandachtsgebieden:

 • Projecten (aan- en verkooptransacties, aandelentransacties, kapitaalverhogingen, kredietfaciliteiten, overdracht van contracten, opdrachten, bedrijfsherstructureringen, enzovoort);
 • Corporate governance (opstellen en voorbereiden van de uitvoering van bestuurs- en aandeelhoudersresoluties, (maandelijkse) directievergaderingen (inclusief voorbereiding van agenda, board pack en uitnodigingen), notulen van de Nederlandse houdstermaatschappijen en resoluties of volmachten van aandeelhouders voor haar dochterondernemingen, enz.).

In de kern: een sterk ontwikkeld gevoel voor corporate governance, een diep begrip van een projectmatige aanpak en sterk in het verbinden van mensen.

Profiel:

 • Corporate Law, Corporate Governance, Transactions and Global Projects;
 • Ervaring met (innovatie)projecten is een belangrijke pré (meer specifiek: e-signing, contract lifecycle management tool en/of het opzetten van een contract servicecentrum);
 • Vloeiend Engels, in woord en geschrift;
 • Teamgeest, empathie en aanpassingsvermogen;
 • Out-of-the-box kunnen èn durven denken;
 • Proactief en een strategische denker.

Duur: 6 maanden, fulltime. Locatie: regio A’dam.

Interesse?

Ik ontvang graag je CV en een tariefindicatie: w.gentenaar@tplegal.nl