Alle vacatures

Bedrijfsjurist

Wil je een vacature door ons laten invullen? Neem vrijblijvend contact op. We horen graag meer over de specifieke wensen en denken met je mee.

Bel ons op: 033 – 467 1001

Zoek een vacature

Vind
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type
Deze procedure is reeds gesloten. Klik hier voor alle openstaande vacatures.

Op de juridische afdeling van onze opdrachtgever, gevestigd in de regio Haarlem, is een opening ontstaan voor een gedreven Bedrijfsjurist die naast het structureren van de juridische praktijk zich bezig gaat houden met het adviseren over en behandelen van juridische, veelal privaat- en publiekrechtelijke vraagstukken, ten behoeve van de organisatie. Tevens is hij/zij verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van het beleid op juridisch vakgebied en dit vertalen naar toepasbare voorstellen.

Primaire taken en verantwoordelijkheden

 • Het, in overleg en afstemming met de Directiesecretaris, verrichten van beleidsvoorbereidende werkzaamheden, zoals formuleren van voorstellen ten aanzien van deelnemingen, concessies, procedures e.d. (ook bepalen keuze)
 • Het adviseren en formuleren van voorstellen over de te volgen strategie en aanpak, het sluiten of ontbinden van overeenkomsten, het al dan niet procederen en/of indienen van bezwaarschriften, aankoop en verkoop van grond en onroerende zaken, erfpachtzaken e.d.
 • Fungeren als “sparring partner” van de organisatie, voor (complexe) juridische zaken.
  Adviseren en begeleiden van de Juridisch Medewerker bij het uitvoeren van juridische zaken, en het topassen van al dan niet procederen en/of indienen van bezwaarschriften.
 • Het adviseren van de organisatie bij complexe of geëscaleerde juridische-vraagstukken.
 • Het adviseren over privaat- en publiekrechtelijke zaken, zoals bestuursaansprakelijkheid, geschillen, (schade-)claims, alsmede het, na goedkeuring, verzorgen van de verdere afhandeling, waaronder bijvoorbeeld het optreden als vertegenwoordiger in gerechtelijke procedures.
 • Het inhuren van externe bureaus (advocaten, juridisch adviseurs, notarissen e.d.), alsmede het voeren van nauw overleg met hen. • Het voeren van overleg met gemeente en provincie en andere nutsbedrijven over bestemmingsplannen, aanleg van transportleidingen e.d.
 • Het voeren van overleg met derden inzake voorzienbare schade als gevolg van nieuwe leidingtracés.
 • Het signaleren en volgen van relevante wet- en regelgeving, jurisprudentie, provinciale en gemeentelijke verordeningen e.d. en het in dit kader zorgen voor initiëren en voorbereiden van de nodige acties en vertalen naar de organisatie.
 • Het juridisch inhoudelijk begeleiden van de juridisch medewerkers.
 • Verantwoordelijk voor het functioneren van de werkgroep Wet- en Regelgeving binnen de compliance structuur.
 • Input leveren voor en bijdragen aan het opstellen van het jaarplan en -rapportages.

Wie ben jij ?

 • WO Rechten met aanvullende beroepsopleiding, bv. SBB
 • Je bent in staat beslissingen te nemen, bent pro actief, in staat anderen te overtuigen en staat onafhankelijk voor je professionele mening;
 • Je bent klant- en resultaatgericht, denkt mee met de business;
 • Integriteit en een goed ontwikkelde organisatiesensitiviteit zijn onontbeerlijk voor het goed kunnen invullen van de functie;
 • Kernwoorden: 2e/3e stap carrière, stevige persoonlijkheid, professional, betrokken, collegiaal.

Aanbod

Een marktconform salaris, waarbij je invloed hebt op de samenstelling van je arbeidsvoorwaardenpakket. Innovatieve organisatie met een informele bedrijfscultuur waar kwaliteit en oog voor de natuur concreet in de praktijk worden gebracht.

Interesse ?

Wij ontvangen graag je CV met een korte motivatie via de email: w.gentenaar@tplegal.nl

Deel deze vacature

Solliciteer op:
Bedrijfsjurist

 • Toegestane bestandstypen: doc, docx, pdf, jpg, png, txt.