Alle vacatures

Manager Bedrijfsjuridische Diensten

Amsterdam / Utrecht 32-36 uur SVB

Wil je een vacature door ons laten invullen? Neem vrijblijvend contact op. We horen graag meer over de specifieke wensen en denken met je mee.

Bel ons op: 033 – 467 1001

Zoek een vacature

Vind
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

Een mooie maar ook uitdagende positie voor een ervaren, inspirerende manager. Je wordt verantwoordelijk voor de vertaling van juridische en strategische kaders naar praktisch en verantwoord uitvoerbare adviezen. Binnen een organisatie die volop in ontwikkeling is, en zal blijven.

In het kort ga je daarbij 3 resultaatverantwoordelijke teams aansturen, teams die bestaan uit legal professionals. Kerncompetenties: conceptueel denkvermogen, overtuigingskracht, bestuurlijke en organisatie sensitiviteit, verbindend leiderschap, relativeringsvermogen.

Over de SVB

Binnen een organisatie als de SVB (semi-overheid, juridisch product, hoogwaardige ICT, mediagevoelig) zijn rechtmatigheid en integriteit doorslaggevende waarden. Het is de uitdaging van een directie Juridische Zaken om de organisatie zo veel mogelijk te ondersteunen bij de realisatie van deze waarden, met respect voor de expertise en de belangen van collega SVB directies. Ben jij de manager die hiervoor de verantwoordelijkheid durft te nemen?

Directie Juridische Zaken

De juridische functie is cruciaal voor de kwaliteit van de dienstverlening van de SVB. De kernopgave voor de directie Juridische Zaken (JZ) is om partner én geweten te zijn bij de advisering van de SVB vanuit de bedoeling van wet- en regelgeving. Vanuit deze dubbelrol voorkomt of verkleint JZ risico’s op het gebied van de rechtmatigheid, op financieel en politiek terrein en met betrekking tot het imago van de SVB. Dit doet JZ door kaders te stellen en toe te zien op naleving van gemaakte afspraken en door vakkundig te adviseren, waardoor ook het juridisch inzicht en de kennis (‘juridisch bewustzijn’) binnen de organisatie wordt vergroot. Naar buiten toe vertegenwoordigt JZ  de organisatie in rechte.

Resultaatverantwoordelijke teams (RVT) zijn het uitgangspunt binnen JZ. Sturing vindt plaats op meetbaar resultaat en niet op het proces. Dit vraagt om een benadering van de medewerkers passend bij de professionele ruimte van het RVT. Span of control schuift op in de richting van span of coaching.

JZ heeft een vaste formatie van ongeveer 70 fte en bestaat uit vier onderdelen: Recht en Beleid (R&B), Beroep & Ondersteuning (B&O), Bedrijfsjuridische Diensten (BJD) en Team Zorg. Deze vier onderdelen worden aangestuurd door een tweetal managers: één voor de bestuursrechtelijke ondersteuning (R&B en B&O tezamen in Beleid & Beroep) en één voor de civielrechtelijke (BJD) ondersteuning van de SVB alsmede de PBG-ondersteuning (Team Zorg). De SVB zoekt een manager voor de teams BJD en Team Zorg.

Tot voor kort rapporteerden de beide managers JZ aan de directeur JZ. Met ingang van 1 oktober 2019 vormt JZ tezamen met Strategie & Externe Betrekkingen en Communicatie & Voorlichting één directie.

Wat ga je doen?

Bedrijfsjuridische Diensten (BJD) stelt de juridische kaders vast voor de bedrijfsvoering van de SVB. Kerntaken zijn advies en ondersteuning op de gebieden arbeidsrecht, fiscaal recht, civiel recht, aanbestedingsrecht, WOB, privacy recht en IT-recht. De Functionaris gegevensbescherming valt hiërarchisch binnen jouw verantwoordelijkheid. Functioneel rapporteert de FG rechtstreeks aan de Raad van Bestuur. BJD heeft een formatie van in totaal 18 FTE.

Team Zorg adviseert de Directie Dienstverlening Persoonsgebonden Budget (DPGB) op het snijvlak van bestuursrecht en privaatrecht, waarbij privacywetgeving en IT-recht een prominente rol spelen. Team Zorg zorgt voor de vaststelling en actualisering van de juridische kaders voor de primaire processen van DPGB en draagt zorg voor de vertaling van (wijzigingen in) de materiewetten naar de praktijk van de SVB. Daarnaast adviseert Team Zorg DPGB over juridische risico’s bij de digitalisering van haar dienstverlening. Team Zorg heeft een formatie van in totaal 12 FTE.

Je bent verantwoordelijk voor de medewerkers en het juridisch product van BJD en Team Zorg. Het secretariaat van de HR geschillencommissie en het binnen JZ georganiseerde Ethics Office valt eveneens onder jouw verantwoordelijkheid.

Wie zoeken we?

We zoeken een ervaren en inspirerend leidinggevende die begrijpt dat professionals ruimte en de juiste randvoorwaarden nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen en nieuwe competenties te ontwikkelen.

Profiel:

 • een hoogwaardige juridisch manager die hart heeft voor de publieke zaak;
 • je beschikt over brede kennis en ervaring binnen arbeidsrecht, fiscaal recht, civiel recht, aanbestedingsrecht, WOB, privacy recht en IT-recht;
 • je bent in staat de Raad van Bestuur van de SVB te ondersteunen door juridische en strategische kennis om te zetten in praktisch uitvoerbare en verantwoorde adviezen;
 • je kunt goed uit de voeten met de gewetensrol van de JZ;
 • je beschikt over een sterk conceptueel denkvermogen, overtuigingskracht, bestuurlijke en organisatie sensitiviteit en stressbestendigheid;
 • verbindend leiderschap en een duidelijke visie op de juridische functie van een complex bedrijf als de SVB maken het profiel compleet.

Het aanbod

 • Prima salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden;
 • Een 36-urige werkweek waarbij een dag thuiswerken mogelijk is;
 • Concrete aandacht voor persoonlijk en inhoudelijke ontwikkeling;
 • Werken binnen een informele cultuur en dicht op het politieke domein.

Interesse gewekt?

Wij zien je motivatie en je CV met belangstelling tegemoet: w.gentenaar@tplegal.nl

 

Deel deze vacature

Geïnteresseerd?

Willem Gentenaar
Adviseur / Partner
Bel mij Mail mij Direct solliciteren Bekijk meer vacatures

Solliciteer op:
Manager Bedrijfsjuridische Diensten

 • Toegestane bestandstypen: doc, docx, pdf, jpg, png, txt.